sobota 28. mája 2011

Most cez rieku Hron, na ktorom sa prestalo platiť mýto a bol v roku 1944 zničený


Most cez rieku Hron podľa pohľadnice po roku 1918


Mosty boli v minulosti, ale sú aj v súčasnosti veľmi dôležitým spojovacím článkom medzi ľuďmi. Bezosporu k veľmi dôležitým mostom v Žiarskej kotline patria mosty cez rieku Hron. Z historického hľadiska to bola vždy nevyhnutnosť dostať sa do okolitých obcí zo svojimi výrobkami a opačne zaistiť aby sa potrebné výrobky dostali k nám, na druhej strane využívali mosty aj panovníci a mestá , ktoré mali z prepravovaných výrobkov finančný prospech vo forme mýta, ktoré sa na moste vyberalo. Napríklad mýto sa na moste pri Vartičke medzi Ladomerom a Svätým Krížom nad Hronom vyberalo od nepamäti a prvý zachovaný písomný doklad o platení mýta na tomto moste je z roku 1075 a dostalo sa aj neskôr do kráľovských listín, ako príklad sa dá uviesť listina kráľa Ferdinanda I. z roku 1547, v ktorom bola bola svätokrížskym občanom udelená výnimka z mýta a na moste cez Hron pri Sv. Kríži ho nemuseli platiť. Vráťme sa však k vlastnému mostu. Pri povodni v máji roku 1899 strhla most veľká voda starý drevený most a prepravu cez Hron zabezpečovala až do roku 1901 kompa. V tomto roku bol cez Hron vybudovaný železný oblúkový most. V archíve sa nenašli podrobnejšie údaje o tomto moste a tak vlastne pri popise vychádzame zo starej pohľadnice zo začiatku 20.storočia, Podľa tejto pohľadnice bol cez Hron vybudovaný architektonicky veľmi zaujímavý oblúkový most. Po technickej stránke sa dá predpokladať,že sa jednalo nitovanú železnú konštrukciu vyrobenú v niektorej železiarni na Slovensku, mostné konštrukcie vyrábali v tomto období železiarne v Krompachoch.. Architekt, ktorého tak isto nepoznáme spojil oblé kopce Štiavnických a Kremnických vrchov oblúkom mosta cez rieku Hron, rieku, ktorá obidve pohoria rozdeľuje. Vzniklo architektonicky silné dielo dotvárajúce čarovnú prírodu týchto pohorí. Ešte v jednom momente bol tento most historický, bol to po storočiach prvý most na ktorom sa prestalo platiť mýto. Dnes keď sa k plateniu mýta vraciame je to skutočne zaujímavá informácia.
Skutočnosť prečo som sa rozhodol o tomto moste napísať je však iná a spočíva v tom, že v týchto dňoch uplynie akési polookrúhle výročie ako bol most zničený, koncom septembra uplynie 65 rokov ako povstalecká armáda v roku1944 pod tlakom nemeckej presily most podmínovala a vyhodila do vzduchu.

Zničený most cez Hron

Situácia bola skutočne zložitá, povstalecké vojská sa rozhodli vytvoriť zo Sv. Kríža strategický obranný bod na ktorom sa zastaví postup nemeckej armády smerom od Handlovej, k tomu boli vybudované zákopy na Šibeničnom vrchu /stopy po nich sú ešte aj dnes viditeľné/, ďalej boli vybudované rôzne protitankové prekážky, žiaľ presila bola oveľa väčšia. Povstalecká armáda spolu so slovenskými a francúzkymi partizánmi kládla dosť veľký odpor, ale po delostreleckých bojoch nakoniec partizánský štáb opustil kaštieľ, presťahoval sa na ľavú stranu Hrona a 1. októbra bol most ustupujúcimi partizánmi vyhodený do vzduchu.

Železničný most v Šašovskom Podhradí

Súčasne bol zničený aj železničný most v Šáš.Podhradí, zničené boli ďalej hostinec Vartička, Zimermanova vila a hotel Osvald. Nemecká armáda ihneď ako Sv.Kríž o niekoľko dní obsadila začala organizovať za pomoci miestneho obyvateľstva výstavbu dreveného mosta zo surovín píly v Šáš. Podhradí. Most neskôr dostavala Červená Armáda a slúžil až do roku 1954, keď bol vybudovaný betónový most. Žiaľ tento most už nebol oblúkový a stratila sa jeho architektonická výnimočnosť. Most je architektonicky veľmi strohý , jednoduchý reprezentant svojej doby.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára