utorok 17. mája 2011

Tip na poklonenie sa pamiatke stredoslovenských baníkov a hutníkov a Sv. Jánovi Nepomuckému v pražskom chráme Sv. Víta.

Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici vystavoval v roku 2010 zaujímavý dokument. Bol to spis, v ktorom Dvorská komora vo Viedni nariaďuje hlavnému komorskému grófovi Jozefovi Ondrejovi Václavovi von Šternbach v Banskej Štiavnici aby zabezpečil 400 mariek 13 lótového striebra v hodnote 7300 zlatých na zhotovenie sarkofágu , v ktorom budú uložené pozostatky – relikvie Svätého Jána Nepomuckého, patróna Čiech. Dopis bol odoslaný z Viedne 4. februára 1734.

Je celkom samozrejmé, že hlavný komorský gróf túto úlohu splnil a striebro na strieborný náhrobok – sarkofág dodávala kremnická komora. Sarkofág bol vyhotovený v roku 1736 majstrom Emanuelom Fischerom z Erlachu a umiestnený je v chráme Svätého Víta v Prahe.

400 mariek striebra bolo vo vtedajších mierach 112 kilogramov a 13 lótové striebro znamená jeho čistotu podľa mojich „počtov“ to znamená, že malo čistotu okolo 82 percent. Pokiaľ sa jedná o sumu 7300 zlatých , tak táto sa rovná asi 4 ročným platom najvyššie plateného profesora N. Jaquina, alebo 6 ročných platov banského riaditeľa, ale 24 ročným platom banského úradníka.

Sv. Ján Nepomucký je uctievaný ako patrón proti prírodným pohromám a povodniam, ale tiež, ako mučeník spovedného tajomstva. Sochy Svätého Jána Nepomuckého sú významným fenoménom nielen nášho regiónu, ale celej strednej Európy, na Slovensku, Maďarsku, v Čechách, Rakúsku a v Bavorsku. Nie nadarmo sa hovorí, že kde stojí jeho socha tam je Stredná Európa.

Sv. Ján Nepomucký žil v rokoch 1340- 1393 a bol vysokým cirkevným hodnostárom, umučený a hodený do Vltavy. Kanonizovaný bol 19. marca 1729 pápežom Benediktom XIII. a v roku 1736 boli jeho pozostatky uložené do strieborného sarkofágu v chráme Sv. Víta v Prahe.

Možno je tento môj tip dosť neobvyklý, ale koľko z nás už bolo v chráme Sv. Víta a nikoho ani len nenapadlo, že časť striebra na tomto slávnom sarkofágu je z Kremnice, ktorá bola v tom období aj významným hutníckym centrom a striebro z ktorého je sarkofág vyrobený vyrobili naši predchodcovia.

Všimnime si toto miesto pri budúcej návšteve.

Viac o Sv. J. Nepomuckom a obrázok strieborného sarkofágu


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára