streda 21. septembra 2011

Nový kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii v Žiari nad Hronom má 10 rokov


Nový kostol zasvätený Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom má 10 rokov

Ani sa nechce veriť, že už ubehlo 10 rokov, ako bol v Žiari nad Hronom vysvätený nový chrám. Stalo sa tak 22. septembra 2001, ešte niekoľko dní pred tým 14. septembra boli vysvätené zvony.

Niekoľko „technických“ parametrov nového chrámu, jeho kapacita je 600 veriacich, z toho 420 sediacich. V presbytériu dominuje súsošie Piety, ktorú vytvoril rezbársky majster Martin Barnáš z Kežmarku. Tento je aj autorom Krížovej cesty. Pri vstupe do kostola je miestnosť pre matky s malými deťmi a sociálne zariadenia. Veža kostola má výšku 28 metrov a zakončená je dvojramenným krížom. Kostol má modernú presvetlenú chrámovú loď s chórom. Projektantom kostola ja Ing. Arch. Ján Hanzel a staviteľom bol dekan žiarskej rímsko-katolíckej farnosti ICLic Ján Minárik. Projektovú dokumentáciu dodal Stavoporojekt International, a. s. Banská Bystrica a za 18 mesiacov kostol postavila vtedajšia Stavebná výroba ZSNP, a. s. Žiar nad Hronom

Zvláštnou kapitolou sú zvony, ktoré boli odliate firmou Zvonex v Žarnovickej Hute. Fotografické zábery ukazujú zvony po ich odliatí a odskúšaní u výrobcu, krátko potom boli nainštalované na kostole a vysvätené. Čakali pred dielňou Zvonexu na prevoz do Žiaru. Dovolím si Vám predstaviť tieto tri zvony, ktoré boli na žiarskom kostole Sedembolestnej Panny Márie posvätené 14. septembra 2001 a následne bol vysvätený aj kostol . Ako je už hore uvedené bolo to 22. septembra 2001.


Zvony po posvätení dostali mená : najvyšší na veži sa volá misionár /na pamiatku žiarskeho rodáka pátra Černaja misionára, ktorý bol autorom a podporovateľom myšlienky na vybudovanie druhého kostola v Žiari/, druhý sa volá Moyses a posledný – spodný na 28 metrovej veži je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Má váhu 350 kilogramov. Plastické reliéfy, ktoré sú zobrazené na zvonoch vytvorila akademická maliarka Zuzana Komendová.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára