streda 30. marca 2011

Prírodná rezervácia Boky a Čertova skala


Vynikajúca prírodná lokalita Boky s Čertovou skalou je tento týždeň tipom na jednodňový výlet. Prírodná rezervácia Boky sa nachádza na južnom okraji Kremnických vrchov nad štátnou cestou Zvolen – Hronská Dúbrava a rozprestiera sa v nadmorskej výške od 280 do 578 metrov. Je to jedna z najsevernejších lokalít teplomilných spoločenstiev s lesostepnými formami. Táto lokalita patrí medzi slovenské pralesy, v tomto je dominantným najmä dub letný, dub plstnatý a dub cérový. Súčasne tak tvorí táto oblasť najsevernejšie miesta výskytu duba cérového na Slovensku. Step poskytuje dobré podmienky pre najrôznejšie rastlinné druhy, ktoré sa tu dajú obdivovať z náučného chodníka s vysvetľujúcimi tabuľami. Najcennejším tu hniezdiacim vtákom je výr skalný. Geologické podložie tejto lokality je vulkanického pôvodu a tvoria ho andezity, z ktorých postupným zvetrávaním vznikli skupiny skalných veží, ktoré nápadne pripomínajú akési skalné mestá, často sa stretávame aj s kamennými moriami a veľmi časté sú skalné hríby v rôznych štádiách vývoja. Náučný chodník meria okolo 5 km. Skutočným vyvrcholením tohto výletu pri ôsmej zastávke náučného chodníka je Čertova skala unikátny prírodný útvar. Obrovský balvan akoby usadený v jednom bode vznikol následkom rozdielnej rýchlosti zvetrávania andezitových blokov a sopečného tufu.

Čertova skala


Tento andezitový hríb má rozmery 2 krát 1,4 metra a jeho výška je 1,7 metra s podkladom ho spája len malá plocha 50 krát 35 centimetrov. Skutočne pohľad na tento hríb, ktorý má objem okolo 3,5 metrov kubických vyvoláva v človeku zvláštne pocity a pre seba si možno postavíme otázku „či ten balvan na toto miesto predsa len nedoniesli čerti „ Ak by ste sa vybrali na tento výlet, prosím pohybujte sa okolo „hríba“ opatrne povedal by som po špičkách.

Prístup na tieto miesta je veľmi pohodlný, autom smerom na Zvolen treba odbočiť na starú cestu smer Budča a tu asi po 2 kilometroch je odbočka do lesa vľavo, hneď na kraji sa dá zaparkovať, no a ďalej nás už povedie značkovaný náučný chodník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára