sobota 9. apríla 2011

Pozrite sa na jednu kapitolu z dejín našej Zeme – tip na jednodňový výlet

Šibeničný vrch nad Žiarom nad Hronom má nadmorskú výšku 384 metrov a v podstate patrí medzi nižšie vrchy začínajúcich Kremnických vrchov patriacich do Jastrabskej formácie.
Z geologického hľadiska ide o dosť zaujímavý útvar, ktorý sa tvoril v niekoľkých geologických obdobiach. O geologickej stavbe Šibeničného vrchu sa najviac dozvedáme na stopách, ktoré vznikli po uvedomelom zásahu človeka, čím došlo k odkrytiu geologických vrstiev, napríklad pri budovaní záseku na cestu, kde sa odkryli vrstvy zlepenca, pieskovca a tufov, typickej skladby pre Jastrabské vrchy.Takéto vrstvy sú dobre viditeľné na priložených fotografiách, ale dobre ich vidieť aj na pravej strane cesty na Šibeničný vrch. Na druhej strane Šibeničného vrchu sa v kameňolome, kde sa ťažil čadič, odkryla ďalšia etapa geologického vývoja z poslednej etapy vulkanizmu Kremnických vrchov. Šibeničný vrch bol pôvodne tvorený uvedenými zlepencami, tufmi, pieskovcami a až o niekoľko miliónov rokov sa začala nová sopečná činnosť, ktorá roztavenou magmou postupne vypĺňala medzery a trhliny medzi horninami, dvíhala a vytláčala nadložné vrstvy, v ktorých vykryštalizovala.
Spomínaný kameňolom vznikol po roku 1918, keď sa tu pri ceste na Kremnicu začal ťažiť čadič, ako výborný štetovací materiál na výstavbu ciest. Kameňolom (volal sa Legiolom podľa vlastníka, ktorým bola Legiobanka), práve tento lom nám dnes veľa hovorí o geologickej stavbe Šibeničného vrchu. Na lomovej stene o veľkosti asi 50 x 15 m sa vytvoril akýsi rez geologickou štruktúrou, ktorá dokumentuje najmladšiu - poslednú fázu vulkanizmu v Kremnických vrchoch. Pri tejto poslednej fáze, kedy dochádzalo k vytláčaniu čadiča vo forme roztavenej magmy zo zemskej kôry, bol tento v prípade Šibeničného vrchu vtláčaný do tufitov - ktoré tu boli ako produkty staršieho vulkanizmu.


Čadič strhával ich úlomky, ktoré sú tu veľmi dobre viditeľné vo forme akéhosi lemu. Samotná čadičová láva už asi nemala dosť energie, aby prerazila vo forme sopky. Tento úkaz je tu veľmi názorne vytvorený a dobre pozorovateľný. Práve na pravej strane vytlačeného čadiča vidieť, ako sa tekutá čadičová magma zmiešala vírivým spôsobom s tufovitovou hmotou, a takto celá zmes stuhla. Je to veľmi názorný geologický útvar a pamiatka na formovanie sa našej zeme pred možno piatimi miliónmi rokov. Vidieť ako sa to akoby varilo. Vo vyspelých krajinách by bol takýto útvar minimálne vyznačený, aby sa stal lákadlom pre turistov.
Samotný lom pod kaplnkou je veľmi dobre prístupný zo štátnej cesty.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára